Hem

Sida 2

Varför är taksäkerhet viktigt?

5 sep 2017

Det finns många regler och krav som reglerar hur taksäkerheten ser ut i landet. Att tänka på taksäkerheten är kanske vanligast i städer som Stockholm eller Göteborg (med många höghus), men även på mindre enplansvillor finns tydliga krav kring hur taksäkerheten ska skötas.

I större städer som Stockholm och Göteborg handlar taksäkerhet ofta om att göra taken till säkra arbetsplatser för snöskottare, sotare, takmålare och andra som kan tänkas beträda taket. Taksäkerheten är också viktigt för det som sker på marken. Årligen rapporteras fall av istappar i Stockholm och i andra större städer.

Skador efter fall inte ovanligt

Skador som uppstår till följd av fall från tak är inte alltför ovanligt. Under vintermånaderna är det särskilt vanligt, då landets sjukhus fylls med personer som är illa däran efter att ha fallit från ett tak. Vissa skador är mer allvarliga – andra klarar sig bättre. Ofta är orsaken att man tappar greppet eller att man ramlar från en stege som glider ur position.

Situationer där taksäkerhet blir aktuellt för dig som villaägare

Nyligen togs exemplet med att större fastigheter i till exempel Stockholm som står i anslutning till en gata, behöver särskilt hög taksäkerhet. Det här gäller även dig som äger en villa som står i anslutning till en trottoar eller allmän väg. Om så är fallet kan du bli skyldig att montera ett snörasskydd. När du väljer snörasskydd är det viktigt att ha takets lutning i åtanke, då mycket snö som samlas på en och samma punkt blir väldigt tungt.

En annan situation där du som husägare behöver se över taksäkerheten är om någon ska komma och utföra ett arbete på ditt tak. Vad exakt det är du behöver göra beror på anordningens nuvarande skick och hur taket ser ut. Är det mer än fyra meter högt och om det lutar mer än 45 grader kan särskilda åtgärder krävas.

Hur ser egentligen lagen ut?

Det är i hög grad i Arbetsmiljölagen som reglerna kring taksäkerhet regleras, och ett tungt ansvar vilar på dig som är husägare. Enligt lagen ska du göra allt för att undvika olycksfall och ohälsa ifall någon ska göra ett jobb på ditt tak. Ofta gäller det sotare, men det kan även handla om besiktningsmän, hantverkare, takmålare eller montörer.

Därtill finns Boverket, vars byggregler bland annat säger att tak som kan beträdas skall ”förses med anordningar” som syftar till att motverka skador på person samt fall. Vidare kan man läsa att taket ska ha ett gott skydd mot halkning och taket ska utformas för att minimera risken att trampa igenom det.

Stockholm behöver takläggare

26 aug 2017

Att det byggs som aldrig förr i Stockholm har gjort att en stor efterfrågan efter skickliga hantverkare från hela landet har skapats. Denna byggboom har även visat på var saknaden finns; det vill säga – inom vilka yrken där det saknas personal. Ett av de tydligaste exemplen handlar här om takläggare och detta kommer sig att man där ser att det finns en stor del av personer som närmar sig pensionen samtidigt som det inte fylls på tillräckligt underifrån.

Detta kan på sikt bli ett stort problem och inte bara i Stockholm – en skicklig takläggare behövs ju överallt och det är därför som det i dagsläget är en bra väg att som ung ställa in sitt sikte på detta yrke.

Är man ung, arbetslös och allmänt trött på studier – av någon anledning – så kan alltså ett yrke som takläggare vara den perfekta lösningen; ser man till den nuvarande situationen i Stockholm så kommer man förmodligen redan inom loppet av något år kunna se sig själv ha full sysselsättning inom branschen. Detta är egentligen något som rör stora delar av bygg- och hantverksbranschen och inte bara något unikt för takläggare – byggnadshetsen i Stockholm har visat på problem och då denna även se ut att hålla i sig över flera år framåt så är det också främst dit man ska söka sig.

Oavsett om du är – eller funderar på att utbilda dig – till exempelvis takläggare så är det till Stockholm du ska söka dig om du upplever att uppdragen är begränsade i din egen hemstad. Som sagt; Stockholm bygger som aldrig förr och behovet av takläggare, snickare, rörmokare och grovarbetare har aldrig varit större.

Utbilda dig till takläggare i Stockholm

Just takläggare nämnde vi som ett yrke där ett stort behov finns och fördelen här är att själva utbildningen sker både med praktisk och teoretisk inriktning; något som således passar de som som kanske är skoltrötta eller saknar de mer renodlade akademiska anlagen. Vill du utbilda dig till takläggare så kan du dessutom söka dig över hela Sverige då utbildningar sträcker sig från Skåne, via Stockholm och upp till Norrland. Har du tur här så slipper du alltså flytta från din hemstad för att utbilda dig till takläggare i exempelvis Stockholm – om det nu inte är det du vill förstås.

Som vi sa ovan så är det ju trots allt i Stockholm där behovet finns och därför kan det av den anledningen vara en bra ide att söka sig dit redan för själva utbildningen för att bli takläggare. Menas med detta är att du redan då kan knyta dig nödvändiga kontakter som snabbt kan se till att du redan efter en kort tid blir anställd som takläggare i Stockholm.

Dessutom så kommer du i din utbildning till takläggare även – som sagt – att blanda teori med praktik; en praktik som kommer att förläggas hos en lämplig firma i Stockholm och kanske är det just där som du i slutändan blir fast anställd? Tveka inte; sök dig till en utbildning till takläggare i Stockholm redan idag.

Kontakta en takläggare i Stockholm

13 aug 2017

Ibland måste man som husägare reparera eller till och med byta ut sitt tak – sådan ser verkligheten ut. Taket utsätts ju för mycket slitage – inte minst från naturen – och det måste således hållas i gott skick.

Hur stor kostnaden för detta blir är däremot något som du till viss del kan avgöra på egen hand. Detta genom att överväga två stycken alternativ och om vi börjar med det första så handlar det om att du genomför bytet av tak eller reparationen på egen hand.

 

Detta är nämligen fullt möjligt och här finns det av naturliga skäl ganska mycket pengar att tjäna. Ser vi till de uppenbara nackdelarna här så kan man direkt peka på kvaliteten på jobbet. Det blir – som regel – inte lika bra resultat om du beslutar dig för att genomföra projektet på egen hand och här spelar det egentligen ingen roll hur din vana ser ut. I detta ligger också en tidsaspekt som många underskattar ganska rejält då de står inför att byta ett tak. Ett takbyte är nämligen ingenting som sker i handvändning och om man väljer att göra detta på egen hand så måste man också vara beredd på att lägga ner en stor del av sin dyrbara tid på arbetet.

Med allt detta sagt så är det alltså möjligt för dig att på egen hand byta ditt tak och om du tycker att dessa varningar var befogade och värda att överväga så finns det naturligtvis hjälp att ta. Något som också i de allra flesta fall varmt rekommenderas; att kontakta en takläggare kan vara exakt ett sådant beslut som gör att du kommer att ha nytta av taket under en längre tid och minimera riskerna för att – inom några år – tvingas till kostsamma reparationer eller helt byta ut det igen.

Högre konkurrens ger lägre priser

Dessutom så är priset för en takläggare inte alls så dyrt som ryktet gör gällande – många tänker per automatik då ordet takläggare nämns på en orimligt hög kostnad; något som således inte är fallet och en myt som snabbt kan avlivas. Priset för en takläggare kan du dessutom påverka själv också och detta speciellt om du bosatt i en större stad som exempelvis Stockholm. Anledningen till detta är att du där – mer än någon annanstans – kan använda sig av konkurrens och genom att kontakta flera olika takläggare så kan man också – efter att jämfört offerter – hitta det billigaste alternativet.

Vidare – och detta gäller i hela Sverige och inte bara i Stockholm – så kan du även välja att använda ditt rot-avdrag för då du anlitar en takläggare och detta är ytterligare en klar fördel som ska vägas in i valet gällande detta eller i att på egen hand utföra jobbet med ett takbyte.

Med rot-avdraget kan du – om du är berättigad vill säga – dra av upp till halva kostnaden för arbetet och denna skattereduktion är verkligen något som man bör använda sig av då det handlar om denna viktiga del av huset.

Takläggares situation i Sverige

11 jan 2017

Arbetsförmedlingen bedömer i sin yrkeskompass att takläggare (eller takmontörer som det också kallas) har goda möjligheter till jobb det närmsta året. Arbetsförmedlingen menar att en stark byggkonjunktur ligger till grund för de goda framtidsutsikterna.

Sveriges takläggare kan se fram emot en framtid av goda jobbmöjligheter – både på lång och på kort sikt. Arbetsförmedlingen skriver att jobbmöjligheterna ser mycket goda ut under det närmsta året. Samtidigt bedömer de att det kommer finnas en liten konkurrens om jobben, både på fem och tio års sikt.

Idag och ett år framåt

Yrkesgruppen takläggare är en förhållandevis liten sådan med sina ungefär 3 000 sysselsatta. Takläggare arbetar med att lägga nytt tak – både inner- och yttertak – och har inte sällan en roll vid renoveringar. Företagen är ofta ganska små med endast ett fåtal i personalstyrkan.

Arbetsförmedlingen påpekar att byggkonjunkturen är fortsatt stark. Det här är givetvis något som Sveriges takläggare kan dra stor nytta av. Som grund till den starka byggkonjunkturen hävdar de är den starka tillväxten i befolkningen, något som givetvis leder till att även bostadsbyggandet ökar kraftigt i landet.

Det är dock inte bara bygget av bostäder som förväntas öka. Med en ökande befolkning ökar också behovet av andra typer av lokaler och anläggningar. Förutom detta finns ett ökande renoveringsbehov, framförallt i miljonprogrammen, där takläggarna tillgodoses med jobb framöver.

Tillgången på arbetskraft

Tillgången på arbetskraft är relativt låg, vilket gör att konkurrensen över de jobb som finns är förhållandevis liten. Idag utbildas det för få takläggare på byggprogrammen runt om i landet, vilket är en bidragande faktor till att situationen ser ut som den gör idag.

Dock är det inte via gymnasieskolorna som de allra flesta takläggarna har fått sin utbildning genom. Istället är det vanligast att takläggarna utbildas internt inom företaget genom en lärlingsutbildning.

Faktum kvarstår dock att arbetskraften är liten i förhållande till efterfrågan. Ofta får firmorna täcka upp för den bristande inhemska personalkraften genom att ta in takläggare från utlandet. Det är inte heller helt ovanligt att utländska takläggare utför jobb i Sverige.

Var finns jobben?

Inom det närmsta året har arbetsförmedlingen bedömt att det råder liten konkurrens om jobben i nästan hela landet. I Västra Götalands, Jönköpings, Södermanlands och Östergötlands län bedömer dock arbetsförmedlingen att råder mycket liten konkurrens om jobben.

Ta hjälp av en takläggare

4 jan 2017

Ett av de absolut viktigaste områden som finns på ett hutaks är också det som utsätts för allra mest attacker från naturen. Detta i form av taket och vi tänkte titta lite närmare på hur man ska tänka gällande underhåll av detta. Många husägare resonerar som så att taket inte behöver något sådant överhuvudtaget; att man klarar sig bra ändå och att det inte medför några egentliga risker. Där har man fel. Ett tak måste underhållas och man gör bäst i att göra detta regelbundet – om kanske en gång per år – och där ma gärna ser till att en takläggare sköter översikt och eventuella reparationer.

Taket kan bli kostsamt

Det man generellt sett kan säga om ett tak är att ett otätt sådant kostar enormt mycket pengar och detta i form av att man drabbas av en högre energiräkning än vad man borde ha. Äger du ett hus i exempelvis Halmstad och tycker att den summa du betalar för uppvärmning och energi är oskäligt hög – ja, då kan det vara läge att ringa efter en takläggare. Troligt är att det hela tiden kommer in kall luft från utsidan och att det samtidigt släpps varm luft från huset ut i det fria – en ohållbar ekvation som en takläggare lätt kan komma till bukt med.

Det här har även andra fördelar. Låter du en takläggare se över taket på ditt hus i Halmstad varje vår (lämpligt efter en tuff vinter) så kan denna också ge dig en bättre planering kring när det är dags att helt byta taket i fråga. En sådan dag kommer, det får man som husägare räkna med, och det är alltid bättre att kunna lägga undan pengar för att klara takbytet i fråga än att tvingas betala akut och utan förvarning.

Låt en takläggare sköta ditt takbyte

Den tredje anledningen till varför du som husägare i Halmstad ska anlita en takläggare gäller just ett byte av tak och här kan vi inte vara nog tydliga: gör inte detta på egen hand. Du får ett betydligt bättre tak och ett mer hållbart sådant om du tar professionell hjälp.

Dessutom så kan du ofta genom en takläggare köpa material lite billigare och du slipper allt krångel som ligger att hyra container och byggnadsställning. Tjänsten är naturligtvis rot-berättigad och du kan således dra av 30% av arbetskostnaden för den takläggare i Halmstad du anlitar. MiB Fastighetsteknik AB är en firma som vi kan rekommendera just i Halmstad. 

Välkommen

Här finner du all information du någonsin du kommer att behöva om takstolar. Läs till exempel om Sadeltakstolar och Mansardtakstolar.  Erfarna yrkespersoner diskuterar frågor kring takstolar men även kring övriga snickerier som kan var relaterat till takstolar, till exempel att renovera hus.

 

 

 

Rätt företag för din renovering

20 okt 2016

Varje mynt har två sidor och det innebär för oss att det i de flesta frågor finns en baksida. Det vill säga; man får ställa fördelar mot nackdelar och då det gäller en renovering i sitt hem så är detta definitivt inget undantag. Menas här; äger du ett hus i och har tänkt dig att genomföra en renovering i ditt badrum så kommer du att stöta på en uppenbar fördel och detta i att hela projektet kommer att bli billigare än vad det blivit för några år sedan.

Detta tack vare att du idag kan använda dig av en förmånlig skattereduktion och dra av 30% av den totala arbetskostnaden med ett årligt tak om 50.000 kronor. Rot-avdraget har gjort en stor skillnad och det har verkligen kommit till nytta hos husägare över hela Sverige. Plötsligt har man haft råd att renovera sitt badrum, man har kunnat byta köket och man har kunnat genomföra det där nödvändiga bytet av tak som man gruvat sig för. Kort sagt; rot-avdraget har en ekonomisk fördel som många dragit nytta av.

Baksidan och nackdelen då? Jo, tyvärr så har rot-avdraget kommit att skapa ohyggligt många fler rena fuskjobb. Det som försvann – och som också var en del av planen – i och med införandet av rot-avdraget var de svarta jobben. Kort sagt – hade du innan Rot velat genomföra en renovering så hade det inte varit någon utopi att företaget du anlitat erbjudit sig att göra denna mot svart betalning och –handen på hjärtat här: du hade förmodligen övervägt detta då summan blivit betydligt lägre.

Rot-avdraget har nästan helt tagit bort svartjobben – men istället har dessa ersatt av fuskjobb. Din renovering av badrummet kan således sluta med en ren mardröm och du kan se att exempelvis vattenskador kommer upp, att kakelplattor och klinkers sitter snett i förhållande till varandra och att det kommer mögel kring exempelvis fogarna.

Du måste undersöka företaget innan du skriver kontrakt

Ett problem som det endas finns en enda lösning på: du måste välja företag med omsorg. Kort och gott – du måste genomföra en undersökning och du måste säkerställa kvalitet hos det företag du står inför att anlita. Det kommer att ta tid att ringa referenser, det kommer att kräva lite att besöka företag och ta in offerter och det kommer vara lite ansträngande att sitta och kolla bokslut på internet.

Men; det är att anse som ett måste. Baksidan på myntet då det gäller rot-avdraget är helt enkelt lite för mörkt för att du ska våga chansa och bara anlita första bästa företag för din renovering och detta oavsett om du bor i Gävle, Malmö eller i Stockholm.

Välkommen

Här finner du all information du någonsin du kommer att behöva om takstolar. Läs till exempel om Sadeltakstolar och Mansardtakstolar.  Erfarna yrkespersoner diskuterar frågor kring takstolar men även kring övriga snickerier som kan var relaterat till takstolar, till exempel att renovera hus.