Takstolar - mångsidiga produkter

Taket är husets i särklass viktigaste del, och av det följer att takstolarna spelar en avgörande roll. Att de håller hög kvalitet och är tillverkade efter konstens alla regler är mycket viktigt eftersom de är en essentiell del av husets konstruktion och bärande i flera bemärkelser. De måste stå pall för alla typer av tak, men även en högst varierande belastning från vind och snö.

Det finns inte bara en typ av takstol, då de anpassas i format och dimensioner beroende på fastighetens konstruktion och design, något som gör det extra viktigt att vara noggrann när du väljer leverantör av takstolar. Några exempel är:

Sadeltakstol – Sadeltak är den vanligaste taktypen i Sverige och består av två takfall som förenas i taknocken och sluttar åt varsitt håll. Det är med andra ord urtypen för hur de flesta av oss föreställer oss ett tak, på goda grunder. Konstruktionen har en väsentlig fördel i ett land med mycket snö, eftersom den låter snön falla ner av sig själv, förutsatt att takfallet är tillräckligt brant. Sadeltakstolar kan även gå under namnet fackverkstakstolar.

Mansardtakstol – Mansardtak kallas även för brutet sadeltak, vilket bättre beskriver taktypen då det handlar om tak med brutet takfall: En svag lutning mot taknock bryts av med en betydligt brantare lutning längre ned. Fördelen med taktypen är att det blir enklare att utnyttja vindsvåningen.

Pulpettakstol – Ett pulpettak har bara ett takfall, men ett och samma hus kan ha en kombination av flera pulpettak beroende på design, där även lutningen kan variera. Det innebär att takstolarna påminner om en halv sadeltakstol.

Saxtakstol – Saxtakstolen liknar i mångt och mycket en sadeltakstol, men har lutande innertak. Den är fribärande och därför behövs inte limträbalk i nock.

Ryggåstakstol – Liksom med saxtakstolen får du ett lutande innertak med en ryggåstakstol, men den har en annorlunda layout som kräver limträbalk i nock.

Det finns fler exempel på olika typer av takstolar, samt kombinationer och varianter av de tidigare nämnda. Om du är osäker så kan det företaget som du vill anlita hjälpa dig med tips och råd.

 

Certifierade och medlemmar i STAK

Många takstolstillverkare saknar fortfarande certifiering, vilket innebär att takstolarna produceras utan dokumenterad tillverknings- och konstruktionskontroll. För dig som köpare är det därför viktigt att välja en tillverkare som CE-märker produktionen. CE-märkningen garanterar att dina takstolar får rätt egenskaper med hjälp av dokumenterade tillverkningsprocesser. Kort sagt produceras de av utbildade takstolsbyggare som kan sin sak.  

En extra trygghet för dig som kund är att Seriösa företag som skriver här är medlemmar i STAK – Svenska Takstolsföreningen. Det är en organisation för svenska takstolstillverkare med målet att främja branschens utveckling. Medlemskap i STAK ställer krav på kvalitets- och märkningssystem, samtidigt som det öppnar möjligheter för fortbildning för tillverkarna.  Ett krav är att medlemmarna förbinder sig att CE-märka takstolarna, vilket innebär att konstruktionerna granskas och att man står under tillverkningskontroll av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP).

ROT-avdrag 

Glöm inte att du som privatperson kan göra avdrag på arbetskostnaden i samband med renovering, om- och tillbyggnad. Avdraget är värt upp till 50 000 kr per person och år. Avdraget gäller ej material, utan endast arbete.

 

Välkommen

Här finner du all information du någonsin du kommer att behöva om takstolar. Läs till exempel om Sadeltakstolar och Mansardtakstolar.  Erfarna yrkespersoner diskuterar frågor kring takstolar men även kring övriga snickerier som kan var relaterat till takstolar, till exempel att renovera hus.