Vad du bör överväga när du fäller träd i Nacka

Ska du genomföra trädfällning på din tomt i Nacka? Att ta ner träd på din egen mark är generellt tillåtet, men det finns några viktiga överväganden att göra innan du sätter igång. Här delar vi med oss av användbara råd och tips för en smidig trädfällning.

På din egen tomt har du normalt sett rätten att bestämma över träden och kan fälla dem om så önskas. Dock finns det undantag att vara medveten om. Om träden ingår i detaljplanen för ditt område, måste du ansöka om tillstånd från kommunen innan du påbörjar trädfällningen. Detsamma gäller för äldre träd med ett kulturellt värde.

Om trädet utgör en livsmiljö för fridlysta insekter eller fladdermöss finns det också regler att beakta. Att avverka träd som inte får tas bort kan leda till böter eller till och med fängelsestraff. Detta är relevant även om trädet står utanför din tomtgräns och tillhör kommunen eller någon annan markägare.

Tänk på trädens värde

Träd tar decennier på sig att växa sig stora och starka. De erbjuder inte bara estetisk skönhet utan även en rad praktiska fördelar. Träd ger skugga under sommarens heta dagar, skyddar mot bitande vinterkyla och har en dränerande effekt som kan förhindra översvämningar. Innan du fäller ett träd bör du därför noga överväga dess värde för miljön och din omgivning.

Säker trädfällning

Säkerhet är av högsta prioritet när du planerar att fälla ett träd. Träd som befinner sig nära bostäder eller där människor rör sig måste tas ner med försiktighet och noggrannhet. En vanlig metod i sådana situationer är sektionsfällning, där trädet sågas ned bit för bit och de olika sektionerna sedan lyfts bort med hjälp av en kranbil.

I Nacka finns specialiserade företag som har expertis inom trädfällning i trånga och känsliga miljöer. Dessa företag kan också hjälpa till med stubbfräsning och transporten av det avverkade materialet. På så sätt kan du snabbt återställa området där trädet stod. Att ta hand om efterdyningarna av en trädfällning kan annars vara en tidskrävande uppgift.

Kostnader och prissättning

Kostnaden för att anlita professionell hjälp för trädfällning varierar beroende på arbetsomfattning och tidsåtgång. Vanligtvis ingår även kostnaden för att arboristen ska ta sig till och från arbetsplatsen. För att få en klar bild av priset är det bäst att begära in offerter från ett eller två olika trädfällningsföretag. Detta ger dig möjlighet att jämföra priser och tjänster för att hitta det bästa alternativet för din trädfällning i Nacka.

Att fälla träd är en ansvarsfull uppgift som kräver eftertanke och planering. Genom att följa de regler och riktlinjer som gäller i Nacka och överväga trädens värde för miljön, kan du genomföra en säker och ansvarsfull trädfällning som gynnar både din tomt och samhället i stort. Så, innan du går vidare med din planerade trädfällning, se till att vara väl informerad och följa de riktlinjer som gäller.

20 Jan 2024

Välkommen

Här finner du all information du någonsin du kommer att behöva om takstolar. Läs till exempel om Sadeltakstolar och Mansardtakstolar.  Erfarna yrkespersoner diskuterar frågor kring takstolar men även kring övriga snickerier som kan var relaterat till takstolar, till exempel att renovera hus.