Varför behövs alltid asbestsanering i Stockholm?

Du kanske funderar på varför det krävs asbestsanering så ofta vid renoveringar och rivningar i Stockholm? Här får du veta mer om anledningarna till det.

Asbest finns i nästan alla äldre hus. Det kan verka konstigt idag, när vi vet hur farligt asbest kan vara. Men när man tänker på alla bra egenskaper som asbest faktiskt har är det lättare att förstå varför man använde det överallt i Stockholm. Tyvärr orsakar det problem vid till exempel renoveringar.

Men vad är det som gör att asbest är så farligt och kräver asbestsanering i Stockholm? Faktum är att asbest inte är hälsofarligt i alla former. Det är bara när man bryter upp asbest som det kan orsaka hälsoproblem. Då skapas partiklar som människor andas in och som fastnar i lungorna.

Därför krävs det alltid särskild asbestsanering vid renovering och rivning

Det går inte att säga när man har andats in för mycket asbestpartiklar. Vanligtvis krävs det långvarig exponering för att man ska utveckla till exempel cancer på grund av asbest. Som privatperson blir det knappast en risk men för någon som arbetar med rivning och renovering kan det innebära stora risker.

Därför är det förbjudet att hantera asbest om man inte har rätt kompetens och utrustning för det. Det är också anledningen till att det krävs särskild asbestsanering om det visar sig att ett hus som ska renoveras innehåller asbest. Asbest som bryts sönder kan vara farligt och för att skydda människors hälsa måste försiktighetsåtgärder alltid vidtas.

21 Jul 2023

Välkommen

Här finner du all information du någonsin du kommer att behöva om takstolar. Läs till exempel om Sadeltakstolar och Mansardtakstolar.  Erfarna yrkespersoner diskuterar frågor kring takstolar men även kring övriga snickerier som kan var relaterat till takstolar, till exempel att renovera hus.