Varför är taksäkerhet viktigt?

Det finns många regler och krav som reglerar hur taksäkerheten ser ut i landet. Att tänka på taksäkerheten är kanske vanligast i städer som Stockholm eller Göteborg (med många höghus), men även på mindre enplansvillor finns tydliga krav kring hur taksäkerheten ska skötas.

I större städer som Stockholm och Göteborg handlar taksäkerhet ofta om att göra taken till säkra arbetsplatser för snöskottare, sotare, takmålare och andra som kan tänkas beträda taket. Taksäkerheten är också viktigt för det som sker på marken. Årligen rapporteras fall av istappar i Stockholm och i andra större städer.

Skador efter fall inte ovanligt

Skador som uppstår till följd av fall från tak är inte alltför ovanligt. Under vintermånaderna är det särskilt vanligt, då landets sjukhus fylls med personer som är illa däran efter att ha fallit från ett tak. Vissa skador är mer allvarliga – andra klarar sig bättre. Ofta är orsaken att man tappar greppet eller att man ramlar från en stege som glider ur position.

Situationer där taksäkerhet blir aktuellt för dig som villaägare

Nyligen togs exemplet med att större fastigheter i till exempel Stockholm som står i anslutning till en gata, behöver särskilt hög taksäkerhet. Det här gäller även dig som äger en villa som står i anslutning till en trottoar eller allmän väg. Om så är fallet kan du bli skyldig att montera ett snörasskydd. När du väljer snörasskydd är det viktigt att ha takets lutning i åtanke, då mycket snö som samlas på en och samma punkt blir väldigt tungt.

En annan situation där du som husägare behöver se över taksäkerheten är om någon ska komma och utföra ett arbete på ditt tak. Vad exakt det är du behöver göra beror på anordningens nuvarande skick och hur taket ser ut. Är det mer än fyra meter högt och om det lutar mer än 45 grader kan särskilda åtgärder krävas.

Hur ser egentligen lagen ut?

Det är i hög grad i Arbetsmiljölagen som reglerna kring taksäkerhet regleras, och ett tungt ansvar vilar på dig som är husägare. Enligt lagen ska du göra allt för att undvika olycksfall och ohälsa ifall någon ska göra ett jobb på ditt tak. Ofta gäller det sotare, men det kan även handla om besiktningsmän, hantverkare, takmålare eller montörer.

Därtill finns Boverket, vars byggregler bland annat säger att tak som kan beträdas skall ”förses med anordningar” som syftar till att motverka skador på person samt fall. Vidare kan man läsa att taket ska ha ett gott skydd mot halkning och taket ska utformas för att minimera risken att trampa igenom det.

5 Sep 2017

Välkommen

Här finner du all information du någonsin du kommer att behöva om takstolar. Läs till exempel om Sadeltakstolar och Mansardtakstolar.  Erfarna yrkespersoner diskuterar frågor kring takstolar men även kring övriga snickerier som kan var relaterat till takstolar, till exempel att renovera hus.