Takläggares situation i Sverige

Arbetsförmedlingen bedömer i sin yrkeskompass att takläggare (eller takmontörer som det också kallas) har goda möjligheter till jobb det närmsta året. Arbetsförmedlingen menar att en stark byggkonjunktur ligger till grund för de goda framtidsutsikterna.

Sveriges takläggare kan se fram emot en framtid av goda jobbmöjligheter – både på lång och på kort sikt. Arbetsförmedlingen skriver att jobbmöjligheterna ser mycket goda ut under det närmsta året. Samtidigt bedömer de att det kommer finnas en liten konkurrens om jobben, både på fem och tio års sikt.

Idag och ett år framåt

Yrkesgruppen takläggare är en förhållandevis liten sådan med sina ungefär 3 000 sysselsatta. Takläggare arbetar med att lägga nytt tak – både inner- och yttertak – och har inte sällan en roll vid renoveringar. Företagen är ofta ganska små med endast ett fåtal i personalstyrkan.

Arbetsförmedlingen påpekar att byggkonjunkturen är fortsatt stark. Det här är givetvis något som Sveriges takläggare kan dra stor nytta av. Som grund till den starka byggkonjunkturen hävdar de är den starka tillväxten i befolkningen, något som givetvis leder till att även bostadsbyggandet ökar kraftigt i landet.

Det är dock inte bara bygget av bostäder som förväntas öka. Med en ökande befolkning ökar också behovet av andra typer av lokaler och anläggningar. Förutom detta finns ett ökande renoveringsbehov, framförallt i miljonprogrammen, där takläggarna tillgodoses med jobb framöver.

Tillgången på arbetskraft

Tillgången på arbetskraft är relativt låg, vilket gör att konkurrensen över de jobb som finns är förhållandevis liten. Idag utbildas det för få takläggare på byggprogrammen runt om i landet, vilket är en bidragande faktor till att situationen ser ut som den gör idag.

Dock är det inte via gymnasieskolorna som de allra flesta takläggarna har fått sin utbildning genom. Istället är det vanligast att takläggarna utbildas internt inom företaget genom en lärlingsutbildning.

Faktum kvarstår dock att arbetskraften är liten i förhållande till efterfrågan. Ofta får firmorna täcka upp för den bristande inhemska personalkraften genom att ta in takläggare från utlandet. Det är inte heller helt ovanligt att utländska takläggare utför jobb i Sverige.

Var finns jobben?

Inom det närmsta året har arbetsförmedlingen bedömt att det råder liten konkurrens om jobben i nästan hela landet. I Västra Götalands, Jönköpings, Södermanlands och Östergötlands län bedömer dock arbetsförmedlingen att råder mycket liten konkurrens om jobben.

11 Jan 2017

Välkommen

Här finner du all information du någonsin du kommer att behöva om takstolar. Läs till exempel om Sadeltakstolar och Mansardtakstolar.  Erfarna yrkespersoner diskuterar frågor kring takstolar men även kring övriga snickerier som kan var relaterat till takstolar, till exempel att renovera hus.