Säker och skonsam trädfällning i Göteborg

Träd som står tätt intill bebyggelse eller på andra ställen i Göteborg där en trädfällning innebär en risk, måste fällas genom sektionsfällning. Då tar arboristen ned trädet bit för bit.

Att fälla ett träd på ett sådant vis att det varken skadar andra träd, intilliggande hus, människor eller djur, kräver både utbildning och erfarenhet. En arborist är inte bara utbildad i trädbesiktning och trädvård utan också i säker trädfällning, eller sektionsfällning som det egentligen heter. Vid sektionsfällning sågar man ner trädet i delar i stället för att fälla trädet i ett enda stycke. Sedan släpper man ner delarna på ett särskilt utvalt ställe, en så kallad ”drop zone". I vissa mer riskabla fall väljer man att i stället fira ner bitarna med rep, eller att plocka ner dem med hjälp av en skylift.

Få hjälp med att ta tillvara på materialet efter en trädfällning

Behöver man hjälp med trädfällning i Göteborg ska man kontakta ett professionellt företag inom trädvård. De gör först en bedömning för att utvärdera vilka eventuella risker som finns och tar sedan ner trädet på ett tryggt och säkert sätt. Vill man inte själv ta tillvara på materialet från trädfällningen kan man även få hjälp med att transportera bort detta och få det återvunnet på ett miljövänligt sätt. Trädet blir då biobränsle eller, om det är av bra kvalitet, sågat till virke. Fördelen med att använda sig av en arborist vid trädfällning är att du värnar om naturen och använder dig av maskiner som lämnar minimalt avtryck i marken.

5 Nov 2021

Välkommen

Här finner du all information du någonsin du kommer att behöva om takstolar. Läs till exempel om Sadeltakstolar och Mansardtakstolar.  Erfarna yrkespersoner diskuterar frågor kring takstolar men även kring övriga snickerier som kan var relaterat till takstolar, till exempel att renovera hus.