När du behöver förnya tak i Norrköping

Visste du att takläckage är den vanligaste skadan som anmäls till försäkringsbolagen och som villaägare vill ha ersättning för? Det har blivit en så pass vanlig skada att försäkringsbolagen inte längre vill betala ut för vattenskador på taket. Så om du trodde att du skulle få ersättning för en skada på taket är det viktigt att läsa igenom villa/hemförsäkringsbrevet – och att läsa även det finstilta. Få är de försäkringsbolag som väljer att betala ut för någon skada som orsakats av läckage på taket. 

Kontrollera taket ofta

Därför bör alla villaägare med jämna mellanrum kontrollera taket. Det gäller att ge sig upp, med säkerhetssele, säkerhetslina och hjälm på huvudet, gå upp och undersöka taket; finns det hål? Finns det trasiga tegelpannor? Och här är det även mycket viktigt att alltid rensa hängrännor och stuprör. Ofta kan just skador på taket orsakas av att hängrännor och stuprör har blivit igenkorkade av löv, skräp och allt möjligt som gör att vattnet inte rinner ner dit det ska.

Kontrollera innertaket

Att ofta kontrollera innertaket, brukar inte vara lika riskabelt som att undersöka yttertaket, men det behövs lika ofta synas som yttertaket. Om man ser små svarta prickar på undertaket, eller fläckar, eller om det luktar fuktigt bör man riva ut innertaket och ta reda på var läckan är. Fukt eller vatten som tar sig genom taket är skadligt för huset både på kort och lång sikt och bör därför åtgärdas så fort som det är möjligt.

Välj hantverkare till takomläggning

Om det är så att du som villaägare har behov av en hantverkarfirma som kommer ut och lägger om taket på din villa, bör du välja någon firma som har arbetat med tak i många år. Då har de de erfarenheter som krävs för att göra arbetet så bra som möjligt. Det bör också vara en firma som kan de olika byggmaterialen väldigt väl och som vet hur de ska byggas, som både har tekniken och har ett säkerhetsmedvetande så att ingen olycka sker när de arbetar på ditt tak. Det vill nog ingen vara med om.

Vilket material ska man lägga på tak?

Vilket material som man vill ha på taket är beroende på hur huset ser ut för övrigt och vilken stil som man en gång byggde huset med. Under flera hundratals år har man haft som tradition att både använda tegelpannor och plåt till tak. Läs mer om tak här.

24 Apr 2019

Välkommen

Här finner du all information du någonsin du kommer att behöva om takstolar. Läs till exempel om Sadeltakstolar och Mansardtakstolar.  Erfarna yrkespersoner diskuterar frågor kring takstolar men även kring övriga snickerier som kan var relaterat till takstolar, till exempel att renovera hus.