Marksanering görs vid utsläpp

När en container har vält på din tomt och ett utsläpp av ett farligt ämne har skett, kan du be en firma hjälpa dig. Kontakta bara en expert på marksanering.

En olycka kan lätt hända, ett lastbilsflak kan tippa omkull eller en container kan gå sönder. Många kemikalier levereras i tvåhundraliters fat, och om ett frätande eller hälsoskadligt ämne läcker ut måste man ta hand om det snabbt. Det finns företag som är kunniga om allt inom marksanering, och de kan hjälpa dig lösa problemet.

Den förorenade jorden schaktas bort och man fyller igen hålet med ren jord. Det är en enkel beskrivning av marksanering. Men först måste man ta prover och allt ska dokumenteras. Kommunens miljökontor ska också informeras. Sedan tar experterna hand om allt som ska göras rent praktiskt. De har maskiner och all teknisk utrustning.

Marksanering av gamla gifter

Det kan också vara så att du vill kontrollera din tomt om du misstänker att där finns gamla utsläpp. Då är det samma sak som gäller där, och prover tas allra först för att mäta hur stor skada som är skedd. När allt är klart får du som markägare ett protokoll på vad som har utförts och vilka resultat som har uppnåtts.

När jorden är ren och vattnet är klart kan du som markägare känna dig trygg. Det är inte hälsoskadligt att bo där. Du får enligt lag inte bygga bostadshus på en tomt som är förorenad med farliga ämnen, så det är smart att kolla upp allt sådant allra först. För att ta reda på mer om marksanering kan man besöka www.marksanering.nu.

24 Jan 2023

Välkommen

Här finner du all information du någonsin du kommer att behöva om takstolar. Läs till exempel om Sadeltakstolar och Mansardtakstolar.  Erfarna yrkespersoner diskuterar frågor kring takstolar men även kring övriga snickerier som kan var relaterat till takstolar, till exempel att renovera hus.