Låt en plåtslagare göra jobbet!

Om du har ett tak i plåt är chansen stor att du kommer att behöva en plåtslagare förr eller senare. Vi är inte många som frivilligt ger oss upp på ett tak, speciellt inte med ambitionen att arbeta!

Saken är solklar. För att bli plåtslagare, eller plåtis som det också kallas, måste du vara en speciell sorts människa med ett speciellt sorts mod. Där vi ser vägen till ett fall, möjligen med dödlig utgång, ser en plåtslagare ett arbetstillfälle. Där vi ser ett tak ser plåtslagaren med yrkesmässig blick vad som finns och vad som fattas vad gäller plåtarbetet. Inte undra på att vi behöver deras tjänster när det kniper. Enligt plåtslagaren själv är yrket fritt och kreativt, och själva utbildningen sker inom ramen för gymnasieprogrammen. Därefter behöver man arbeta som lärling innan man får sitt yrkesbevis.

Vad gör en plåtslagare till vardags?

Det finns två huvudinriktningar i en plåtslagares vardag, där den ena går åt hållet ventilation och den andra arbetar inom byggindustrin. Som ventilationsplåtslagare arbetar man med att serva och montera anläggningar för ventilation, men också med själva tillverkningen av delarna. Som byggnadsplåtslagare delar man sin tid mellan att tillverka delar i en verkstad och montera delarna ute på byggplatser. För dem som har detta yrke sker merparten av utearbetet sommartid av naturliga orsaker. Den vana man som plåtslagare får av att vistas på höga höjder medför ofta att man också anlitas till andra sysslor. Till exempel brukar man inte sällan få skotta snö från tak och se till att det inte bildas farliga istappar. Idag finns naturligtvis alla nödvändiga säkerhetsanordningar tillgängliga. Arbetet måste förstås, som många andra arbeten, utföras med eftertanke och yrkesvana, men några stora konkreta risker innebär det sällan så länge personerna är korrekt säkrade.

Plåttak är snygga, säkra och hållbara

Mycket av en plåtslagares arbetstid går ändå åt till att montera, byta och reparera plåttak. När ett plåttak ska bytas ut är det normalt förfarande att även andra plåtdetaljer byts. Det handlar om delar till skorsten, hängrännor och dylika tillbehör och kan även omfatta fönsterbleck. Allt beror på beställarens intresse för byggnadens framtida skick. Ett plåttak är betydligt lättare än exempelvis ett tegeltak och tynger inte lika mycket på underlaget. Samtidigt är det också mycket effektivt när det gäller vattenavrinning så länge det vinklas korrekt. Som erfaren och kompetent plåtslagare är du medveten om att skarvarna är nyckeln till att monteringen blir lyckad och konstruktionen förblir säker. Vi skulle rekommendera denna sajt: https://www.plåtslagaretäby.se

29 Feb 2020

Välkommen

Här finner du all information du någonsin du kommer att behöva om takstolar. Läs till exempel om Sadeltakstolar och Mansardtakstolar.  Erfarna yrkespersoner diskuterar frågor kring takstolar men även kring övriga snickerier som kan var relaterat till takstolar, till exempel att renovera hus.