Kan man isolera taket?

Vill du få ner kostnaderna för ditt hem? Är du redo för ett passivhus? Att värma och kyla sin bostad är en stor del av budgeten. En riktigt bra tätning och isolering kan göra stor skillnad.

Sedan några år tillbaka byggs så kallade lågenergihus i Sverige. Som mycket annat inom miljöområdet har Tyskland gått före och utvecklat konceptet passivhus. För varje svenskt projekt så höjs kompetensen här med. Ett passivhus förbrukar tre gånger mindre energi än ett vanligt hus. I större skala skulle det kunna innebära en rejält minskad förbrukning av energi, eftersom bostäder står för 40 procent av energianvändningen. Boverket gör nu förändringar i reglerna kring energihushållning för småhus. Från sommaren 2020 gäller de nya.

Passivhus - fördelar och definition

Förutom de uppenbara vinsterna med lägre energikostnad är lång hållbarhet och enklare underhåll några andra fördelar. Med tiden blir priserna lägre för att bygga på detta sätt. Byggsektorn har blivit allt skickligare och materialen billigare. Husen får en bra inomhusmiljö och goda förhållanden även för ljus och ljud. Det är viktigt att byggaren får tydliga ritningar och att monteringen görs noggrant. I princip består dessa hus av ett välisolerat klimatskal. De är utrustade med ett mycket effektivt värme- och återvinningssystem.

För att ett hus ska klassas som passivt krävs att hela kedjan, från ritning till sista spik, är genomtänkt och planerad. Byggnader som kallas plushus eller nollenergihus är något annat. Där är fokus på förbrukningen och inte hela kedjan med gott inomhusklimat och så vidare. Att sätta solceller på ett uthus som skapar mer energi än vad som förbrukas, är inte ett passivhus i äkta mening, utan snarare ett plusenergihus. Ett passivhus ska konsumera mindre energi än vad byggnormen kräver. Även klimatzonen där huset ligger har betydelse för vilket begrepp och vilka regler som gäller.

Bygga om till passivhus

Det är fullt möjligt att förbättra en befintlig bostad och uppgradera den till passivhus. Men det kräver både kunskap, tålamod och pengar. Att ersätta isolering som är cirka 10 centimeter med något som är 35 gör att ingreppen blir ganska omfattande. Du kommer att behöva göra ganska stora förändringar både i väggar och tak. Dessutom brukar ventilationssystemen påverkas. De flesta byggexperter skulle rekommendera dig att täta och isolera det du har, från taket och ner till grund eller källare. I alla fall tills materialen och metoderna har utvecklats ytterligare något, så att de blir lättare att använda för en lekman. Vi tipsar att läsa mer på denna sajt: https://www.takläggaresandviken.se

24 Mar 2020

Välkommen

Här finner du all information du någonsin du kommer att behöva om takstolar. Läs till exempel om Sadeltakstolar och Mansardtakstolar.  Erfarna yrkespersoner diskuterar frågor kring takstolar men även kring övriga snickerier som kan var relaterat till takstolar, till exempel att renovera hus.