Hur viktigt är det att byta tak?

Ett hus utan tak är inget tak utan en ruin. Ett hus med ett dåligt tak är på god väg mot att bli en ruin. En bostad med dåligt tak är osunt för boendes hälsa. Att förändra och förbättra lönar sig!

Egentligen är det ganska lurigt att avläsa statusen på ett tak. Många andra delar av en byggnad annonserar förfall mycket mera entydigt. Flagnande färg syns enkelt och brister i fasad och dåliga fönster är enkla att se. Tak är annorlunda. Ibland kan det vara enkelt, med bortflugna takpannor eller med kraftig påväxt av mossa och annat. Men ett tak kan fungera halvtaffligt eller riktigt dåligt utan att man ser det vid första anblicken. Problem med tak kan visa sig på andra, mer subtila sätt. Huset kostar mer i uppvärmning än det borde. Känsliga personer, och även vi andra, kan utveckla besvär med luftvägar och allergier.

Ett bra tak är grunden

När man lägger ett tak behöver man tänka på flera olika saker, och det mesta handlar om värme och ventilation. För att innemiljön ska vara och förbli bra behöver luften kunna cirkulera på rätt sätt i fastigheten. Då förhindrar man att det sker påväxt av mögel och andra obehagligheter. Ett friskt och bra tak ger också en konstruktion som gör att det krävs mindre energi för uppvärmning. Isolering, anpassade fönster och bra golv kompletterar bilden, men utan ett riktigt vällagt tak fungerar inte resten. Trasiga tak med takpannor som inte ligger rätt eller bristfällig isolering ger också ökad risk för fuktskador. Man ska inte heller underskatta detta med utseende. Om taket är gammalt och slitet kommer din fastighet att se tråkig och oattraktiv ut. Ett fräscht tak med nya takpannor eller ny plåt ger ett helt annat intryck. För att inte tala om den nyfikenhet och uppmärksamhet ett nygammalt så kallat grönt tak väcker!

Val av material

Om du bestämt dig för att förnya ditt tak, och då samtidigt vill byta material, behöver du konsultera både kommunen och yrkeskunnigt folk. Olika takmaterial har olika tyngd och egenskaper, och därför behöver du stämma av med en takfirma vad som kommer att fungera. Kommunen kan ha synpunkter på byte av material även de, så det är klokt att ta ett snack med någon på byggnadsnämnden eller liknande. När du bestämt dig och arbetet är avklarat kommer du att ha ett hus som är snyggt, säkert och hälsosamt!

23 Mar 2020

Välkommen

Här finner du all information du någonsin du kommer att behöva om takstolar. Läs till exempel om Sadeltakstolar och Mansardtakstolar.  Erfarna yrkespersoner diskuterar frågor kring takstolar men även kring övriga snickerier som kan var relaterat till takstolar, till exempel att renovera hus.