Geotekniker tar reda på vad som finns under ytan

Om du tänker bygga hus på en ny tomt, gör du klokt i att ta reda på vad som döljer sig under ytan. Det finns företag med geotekniker som kan göra jobbet.

Du har fått ett erbjudande om att köpa en tomt, där du kan bygga en villa på en slänt ner mot ett vattendrag. Eftersom tomtpriset är relativt lågt, börjar du bli misstänksam. Finns det något problem med tomten, tänker du. Du målar upp olika scenarier.

Kan det finnas lösa jordlager under markytan, som gör att du måste påla för att stabilisera marken? Hur ska en sådan pålning gå till och vad kommer det att kosta? Du vet sedan gammalt att det finns en deponi för osorterade schaktmassor några kilometer bort från tomten. Kan lakvatten från deponin ha förstört marken?

Geotekniker gör en professionell undersökning

Säljaren till tomten går med på att dela kostnaden för att göra en geoteknisk undersökning av tomten. Du känner till en konsultfirma som har välutbildade och erfarna geotekniker. Firmans experter tar först fram olika offentliga handlingar och kartor som finns över området. Dessutom gör de en rad tekniska analyser och mätningar.

När undersökningarna är genomförda får du en riskanalys avseende jordens struktur och egenskaper. De kommer med förslag om hur marken bör stabiliseras innan du påbörjar ett bygge. De har också gjort en analys av jorden, för att säkerställa att den inte innehåller några giftiga ämnen. Du får också besked om hur det ligger till med grundvatten på tomten. Om du tänker bygga kan en geotekniker delta under hela byggprocessen.

23 Dec 2022

Välkommen

Här finner du all information du någonsin du kommer att behöva om takstolar. Läs till exempel om Sadeltakstolar och Mansardtakstolar.  Erfarna yrkespersoner diskuterar frågor kring takstolar men även kring övriga snickerier som kan var relaterat till takstolar, till exempel att renovera hus.