BIM för företag och privatpersoner

Större byggprojekt har under en tid ofta använt sig av BIM för att visualisera och planera arbetet. Men även privatpersoner kan nyttja detta digitala verktyg.

För att kunna visualisera en större byggnad, som ett flerbostadshus eller en bro, använde man sig tidigare ofta av fysiska modeller. Men även om de var bra på många sätt så var de ändå oftast mycket enkla och gav relativt liten information åt åskådaren.

Men med dagens nya digitala verktyg, kallat BIM, har den fysiska modellen försvunnit. Men samtidigt går det att lägga in mycket information och hjälpmedel som de fysiska modellerna inte kunde erbjuda. Som att öppna upp byggnadens skal för att se korrekta ritningar på alla byggnadens delar och funktioner. Samt att ta del av hur arbetet fortskrider framåt.

Olika användning av BIM

Vanligtvis är det företag som utför en större byggnation som känner att det finns en nytta av BIM. Det är lättare att kunna plocka fram ritningar och se dem i sitt sammanhang, istället för lösryckta ritningar som är fristående. Men det går även att planera och utvärdera arbetet allt eftersom det fortskrider. Antingen själv eller med hjälp av tjänster inom BIM-koordinering.

Trots det finns det ändå många privatpersoner som också kan ha nytta av BIM vid nybyggnationer, ombyggnationer, tillbyggnationer eller renoveringar. För att förenkla arbetet och för att lättare kunna visualisera var man är och vart projektet är på väg. Även om det är ett system som privatpersoner oftast använder för att helt enkelt skapa en bild av slutresultatet.

4 Sep 2023

Välkommen

Här finner du all information du någonsin du kommer att behöva om takstolar. Läs till exempel om Sadeltakstolar och Mansardtakstolar.  Erfarna yrkespersoner diskuterar frågor kring takstolar men även kring övriga snickerier som kan var relaterat till takstolar, till exempel att renovera hus.